Publicerad 5 april 2022

Om novemberstatistiken

SKR samlar in och redovisar årligen statistik över anställda i kommuner och regioner per november, ofta kallad novemberstatistiken.

Personalstatistiken används som underlag för avtalsförhandlingar, vid bedömningar av sysselsättningsutveckling och personalbehov samt vid personalplanering. Statistiken utgör dessutom underlag för den officiella löne-och sysselsättningsstatistik som produceras av Statistiska centralbyrån, SCB.

För personalstatistiken används uppgifter som bygger på löneadministrativt material. Mättidpunkten är i vald utifrån att:

  • stora delar av årets löneöversyn vanligtvis är klara
  • tidpunkten är minst känslig för säsongsvariationer med avseende på antal anställningar
  • begränsad omfattning av annan administrativ hantering av PA-systemen
  • jämförbarhet med annan statistik.

Jämförbarhet

Från och med 2008 års redovisning av personalstatistiken används ett nytt yrkesklassificeringssystem, AID (Arbetsidentifikation), gemensamt för kommuner och regioner. År 2018 reviderades AID. Förändringarna innebär att vissa yrkesgrupper och personalgrupper inte är jämförbara med tidigare år.

Information om AID

Personalgrupperna är från och med 2008 års tabeller summerade på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare. I vissa fall finns beteckningen kvar, men med ändrad definition.

Personalgrupper kommuner (PDF) Pdf, 17 kB.

Personalgrupper regioner (PDF) Pdf, 30 kB.

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.