Publicerad 16 november 2023

Regionala utvecklingsledare kvinnofrid

I länen finns utvecklingsledare som stödjer kommunerna att stärka socialtjänstens arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Utvecklingsledarna är anställda av de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). RSS är vanligtvis organiserat inom kommunalförbund eller regionernas forsknings- och utvecklingsenheter (FoU).

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

Utvecklingsledarna finansieras genom SKR:s kvinnofridssatsning sedan 2018, med totalt 9 miljoner kronor per år. När kvinnofridssatsningen avslutas 2023 är tanken att RSS ska kunna ge kommunerna fortsatt stöd på kvinnofridsområdet.

Uppdrag och mål

Utvecklingsledarna uppdrag är att stödja kommunerna att utveckla socialtjänstens kvinnofridsarbete och stärka samverkan mellan aktörer i länen. Utvecklingsledarna träffas i ett nationellt nätverk hos SKR och samverkar med länsstyrelsernas utvecklingsledare för kvinnofrid.

Utvecklingsledarna har fyra gemensamma mål för perioden 2021–2023:

  • Utveckla kunskap och kapacitet för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
  • Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet i RSS ordinarie struktur
  • Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet, med ett tydligt barnperspektiv
  • Stödja och utveckla arbetet med systematisk uppföljning av kvinnofridsarbetets resultat och kvalitet

Kontaktuppgifter, regionala utvecklingsledare kvinnofrid

Blekinge

Agnes Lindeberg, Region Blekinge
agnes.lindeberg@regionblekinge.se

Dalarna

Elin Axman, Region Dalarnaelin.axman@regiondalarna.se

Gotland

Linnea Hein, Region Gotlandlinnea.hein@gotland.se

Gävleborg

Klara Westerlund, utlånad till Region Gävleborg från Länsstyrelsen Gävleborgklara.westerlund@lansstyrelsen.se

Halland

Regina Lindahl, Varbergs kommunRegina.lindahl@varberg.se

Jana Rodvik, Varbergs kommunjana.rodvik@varberg.se

Jämtland

Liselott Åsberg, Östersunds kommunliselott.asberg@ostersund.se

Jönköping

Clara Wallin, Region Jönköpings län clara.wallin@rjl.se

Kalmar

Daniel Abrahamsson, Kommunförbundet Kalmar länDaniel.Abrahamsson@kfkl.se

Kronoberg

Anders Fransson, Region Kronoberganders.fransson@kronoberg.se

Susanna Karlsson-Arnberg, utlånad till Region Kronoberg från Länsstyrelsen Kronobergsusanna.karlsson-arnberg@lansstyrelsen.se

Norrbotten

Helena Asklund; Norrbottens kommuner helena.asklund@kfbd.se

Skåne

Emma Josefsson, Malmö stad
emma.josefsson@malmo.se

Stockholm

Daphne Wahlund, Storsthlmdaphne.wahlund@storsthlm.se

Sörmland

Lina Larsson, Region Sörmlandlina.larsson@fou.sormland.se

Uppsala

Veronica Wahlström, Region Uppsala veronica.wahlstrom@uppsala.se

Värmland

Madeleine Andersson, FOU Välfärd Värmland, Karlstad universitet madeleine.andersson@kau.se

Martina Magnusson martina.magnusson@kau.se

Västerbotten

Chrystal Kunosson, FoU Socialtjänst, Region Västerbotten chrystal.kunosson@regionvasterbotten.se

Västernorrland

Anneli Okerman, Kommunförbundet Västernorrland anneli.okerman@kfvn.se

Västmanland

Jenny Freed, utlånad till Region Västmanland från Länsstyrelsen Västmanland jenny.freed@lansstyrelsen.se

Västra Götaland

Catharina Sundström, VästKom catharina.sundstrom@vastkom.se

Örebro

Sofia Hadders, Region Örebro sofia.hadders@regionorebrolan.se

Östergötland

Vakant


Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.