Publicerad 24 november 2023

Reglemente, kommunal revision för kommunal revision

Fullmäktige beslutar om reglemente för revisionen. Reglementet lägger fast ramarna för revisionens organisation, förutsättningar och arbetssätt. SKR har tagit fram ett underlag som stöd för att upprätta eller revidera ett revisionsreglemente.

Att utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att lokalt tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och resultat. I underlaget finns exempel på formulering av punkter (§) i reglementet och i direkt anslutning lämnas kommentarer och ibland tillkommande och alternativa förslag.

Ta gärna del av underlaget innan det lokala reglementet upprättas eller revideras. Underlaget har uppdaterats utifrån förändringar i kommunallagen.

PM: Underlag revisionsreglemente 2022 (PDF) Pdf, 190 kB.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.