Publicerad 8 april 2024

Redovisa HME i Kolada

HME-modellens koncept vilar på tanken att jämförelser är bra och utvecklande. Alla kommuner och regioner som använder sig av HME-enkäten förväntas därför bidra till att skapa ett bra jämförelse- och analysunderlag. Det görs genom att redovisa resultaten i Kolada.

Beräkning och redovisning av HME-index görs genom beräkningsmallar. Mallarna finns tillgängliga i excel-format på rka:s webbplats.

Hållbart medarbetarengagemang, RKA

Ifylld mall skickas sedan till inmatning@kolada.se

Ett av flera sätt att hitta och jämföra HME-resultat i Kolada är att använda Jämföraren.

Jämföraren kommuner, Kolada

Jämföraren regioner, Kolada

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.