Publicerad 7 juni 2023

Revisionsdelegationen

Revisionsdelegationen beslutar om god revisionssed i kommunal verksamhet och är samrådsorgan i intressebevakning, utveckling och service på revisionsområdet. Delegationens ledamöter är förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner.

Synpunkter och förslag

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag när det gäller arbetet med god revisionssed och andra viktiga revisionsfrågor som behöver drivas och/eller utvecklas. Kontakta delegationen via revisionsdelegationen@skr.se

Klicka på bilden för en större version.

Ordförande
Cecilia Forss (M)
Region Uppsala

Vice ordförande
Bert Öhlund (S)
Region Västerbotten

Ingrid Lennerwald (S)
Region Skåne

Vivianne Nilsson (S)
Västra Götalandsregionen

Birgitta Andersson (C)
Region Västmanland

Marianne Ericsson (V)
Region Jönköping

Thomas Bengtsson (MP)
Stockholms stad

Lars-Ingvar Ljungman (M)
Vellinge kommun

Annelie Sundling (KD)
Öckerö kommun

Gun Alexandersson Malm (L)
Västra Götalandsregionen

Thomas Trossing

Tomas Trossing (SD)
Kalmar kommun

Beredningssekreterare

Lotta Ricklander

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.