Publicerad 22 mars 2023

Beredningar

Beredningarna arbetar med många av de viktiga frågor som kommuner och regioner sköter. Det kan vara sociala frågor, ekonomi, utbildning eller tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Beredningarna har ingen beslutanderätt och ska bereda ärenden åt styrelsen och följa utvecklingen inom sina sakområden. Endast en beredning kan ha beredningsansvar inför styrelsen.

Totalt finns det cirka 250 förtroendeuppdrag i SKR fördelat mellan styrelse, delegationer och beredningar. Styrelsen utser beredningar.

Demokratifrågor

Digitalisering

EU-frågor

Kompetensförsörjning

Kultur och fritid

Primärvård och äldreomsorg

Samhällsbyggnad

Socialpolitik och individomsorg

Tillväxt och regional utveckling

Utbildning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.