Publicerad 22 maj 2024

Sjukvårdsregionernas prislistor

De sex samverkansregionerna har prislistor samlade för sina regioner.

Prislistorna finns på respektive sjukvårdsregions sida.

Norra sjukvårdsregionen

Region Västernorrland, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten.

Prislistor Norra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregion Mellansverige

Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Sjukvårdsregion Mellansverige

Stockholm- Gotland

Region Stockholm och Region Gotland.

Prislistor samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen

Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne och Region Halland (kommunerna Halmstad, Laholm, Hylte).

Prislistor Södra sjukvårdsregionen

Västra Götaland samt Halland

Västra Götalandsregionen och Region Halland (kommunerna Falkenberg, Varberg och Kungsbacka).

Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.