Hur ser den regionala utvecklingen ut?

Kommunen bör utvärdera hur förändringar av inriktning avseende äldreomsorgsfrågor på regional nivå kan påverka kommunens verksamhet.

Varför är frågeställningen relevant?

Den regionala utvecklingen kan påverka den allmänna organiseringen av äldreomsorgen
inom kommunen. Exempelvis kan regionens inriktning i vårdfrågor, såsom i fråga om nära vård eller förändringar gällande infrastruktur, påverka hur äldreomsorgen bör utformas.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Hur den regionala vårdutvecklingen kan komma att påverka äldreomsorgen i
    kommunen?
  • Hur utvecklingen av infrastrukturen kan komma att påverka kommunen?
  • Vilka samarbeten med andra närliggande kommuner är möjliga?

Förslag på källor för att genomföra analyserna

  • Utvärderingar av förändringar av vårdinriktning och infrastruktur- samt utveckling på arbetsmarknaden, och hur det kan påverka kommunens verksamhet.
  • Pågående och kommande samarbeten med andra kommuner och övriga aktörer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.