Hur kan användningen av välfärdsteknik påverka behovet?

Nya innovationer kan förändra såväl behovet som tillgången på olika typer av boenden. Det kan ha direkt påverkan på prognosen.

Varför är frågeställningen relevant?

Välfärdsteknik/hjälpmedel kan förenkla för personer med olika funktionsnedsättningar och öka självständighet och trygghet. Det kan därmed påverka behovet av särskilda boenden.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

Hur kommunen kan implementera välfärdsteknik/hjälpmedel både i ordinärt boende som i särskilt boende.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.