Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022

  Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-02-28

 • Feriejobb för ungdom sommaren 2022

  Uppföljning av kommunernas och regionernas arbete med feriejobb för ungdomar sommaren 2022.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad

  Ämne:Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Avtalsrörelse

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-02-24

 • Hatretorik och falska nyheter

  Rapporten utgår från forskarstudier som analyserat konsekvenserna för förtroendevaldas trygghet och säkerhet. Den innehåller rekommendationer till såväl stater som kommuner och regioner i Europarådets medlemsländer.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Internationellt, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-02-23

 • Ägarstyrning av kommunala hamnar – en handledning

  Merparten av Sveriges drygt 50 allmänna hamnar är ägda av kommuner. Denna handledning som SKR har tagit fram vänder sig till politiker och tjänstepersoner och belyser specifikt ägardirektiv och ägarstyrning av kommunala hamnbolag.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Juridik, Samhällsplanering

  Ämne:Driftformer, valfrihet, Politisk styrning, Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-02-17

 • Bättre förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret

  Sedan flera år bedriver SKR ett arbete som för att fler ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning. Satsningen syftar till att stödja kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. I det här materialet sammanfattas slutsatser om vad...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Grundskola, Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-02-14

 • En jämställd arbetsgivarpolitik 2023

  SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram i nio punkter vänder sig till dig som är arbetsgivare eller förtroendevald i en kommun eller en region. Här hittar du konkret stöd för ditt jämställdhetsarbete, statistik och lärande exempel om hur and...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsmiljö, Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2023-02-06

 • En jämställd arbetsgivarpolitik 2023, kortversion

  För att ge kvinnor och män lika möjligheter i arbetslivet krävs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete. SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram vänder sig till dig som är arbetsgivare eller förtroendevald i en kommun eller en region. ...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsmiljö, Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-31

 • Lärdomar från Utvecklingsnätverk sociala företag

  Lärdomar från Utvecklingsnätverk sociala företag

  Rapporten beskriver utvecklingen hos de kommuner som deltog i Utvecklingsnätverk sociala företag, ett ESF-finansierat projekt som SKR har drivit.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Ämne:Regional utveckling, Social hållbarhet, Upphandling

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-25

 • Skador vid vård av patienter med covid-19 under 2020-2021

  Markörbaserad journalgranskning (MJG) av sammanlagt 5052 slumpmässigt valda journaler i alla regioner från somatisk sjukhusvård under 2020 – 2021. MJG visar att patienter som vårdats för covid-19 oftare har fått skador i samband med vården jämfört m...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Corona, covid-19, Patientsäkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-24

 • Skador inom psykiatrisk vård 2021

  Rapporten presenterar nationella resultat av den markörbaserade journalgranskning (MJG) inom allmän psykiatrisk- och rättspsykiatrisk vård som genomfördes i 19 av 21 regioner i samarbete med SKR under 2021. Jämförelser görs med tidigare mätningar.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-24

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se