Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Metodstöd för likvärdigt bemötande inom socialtjänsten.

  Metodstöd för likvärdigt bemötande inom socialtjänsten

  Att främja jämställdhet och jämlikhet i bemötandet inom socialtjänsten samt säkra att diskrimineringslagen följs kommer att undersökas och besvaras i metodstödet och ett konkret verktyg Genuslinsen presenteras.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Flexibla grundskolor – utformning av kommunala grundskolor för föränderliga behov

  Intresset för flexibla grundskolor har länge varit på framväxt. Från att identifiera det växande behovet av flexibilitet i skollokaler, till att undersöka samnyttjandet av utrymmen för skol- och fritidsaktiviteter, täcker denna rapport aspekter som ...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Byggande, Fastigheter, Grundskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-19

 • Socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna

  Lärdomar från individbaserad systematisk uppföljning, SU-Kvinnofrid 2021–2023.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnofrid

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-19

 • Robusta förskolor, skolor, vård och omsorgslokaler

  Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler

  Skriften är en vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-18

 • Vägledning till eIDAS, reviderad version

  Vägledning till eIDAS, uppdaterad version

  SKR har uppdaterat publikationen Vägledning till eIDAS då ny lagstiftning tillkommit.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-15

 • SKR:s Årsredovisning 2022

  Årsredovisning 2022

  SKR:s årsredovisning 2022

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-10

 • Markörbaserad journalgranskning 2022

  Skador inom psykiatrisk vård 2022 nationell nivå.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-08

 • Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

  Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

  Rapporten ger ett värdefullt tillskott till den diskussion och planeringsaktivitet som sker lokalt om hur klimatfrågan praktiskt kan hanteras i stadsbyggnadssammanhang.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande, Miljö, hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-21

 • Mitt i arbetslivet

  Hur yrkesverksamma 36-65 år ser på jobb, studier och omställning.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-18

 • Grus i planeringsmaskineriet

  Skriften bidrar till dialog om vägval och åtgärder som krävs för att skapa förutsättningar för effektiva och rättsäkra planeringsprocesser.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-14

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se