Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

  Covid-19 pandemin gav omfattande insikter och erfarenheter kring åtgärdsbehov för att begränsa smittspridning i kommunala vård- och omsorgsboenden och lokaler. Erfarenheter som är värda att beakta när sådana lokaler ska byggas eller byggas om.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-15

 • Flyttning av fordon, handbok för kommunens handläggare

  Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare

  Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft och gott omdöme. Denna handbok baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning.

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-13

 • Nästa steg i omställningen till Nära vård: Årsberättelse 2022 och 2023

  Omställningen till Nära vård har sedan 2017 gått från att vara något som engagerar enstaka personer och beslutsfattare, till att många personer och organisationer agerar för att forma den nära vården och omsorgen. Det sker på alla nivåer i hälso- oc...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2023-06-13

 • Graviditetsenkäten - Resultat per 1 januari - 31 december 2022

  Graviditetsenkäten - Resultat per 1 januari – 31 december 2022.

  Denna rapport innehåller alla resultat, svarsfrekvens och bortfallsanalys för Graviditetsenkätens under 2022.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-12

 • Graviditetsenkäten - Sammanfattning av resultat per 1 januari - 31 december 2022

  Graviditetsenkäten - Sammanfattning av resultat från 2022

  Denna rapport sammanfattar nationella och regionala resultat för ett urval av frågorna i Graviditetsenkäten, där tyngdpunkten ligger på att redovisa de svar som inkommit under 2022.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-12

 • RIPS 21 - Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2023)

  RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – ses över en gång per år. I årets skrift finns de centrala delarna i riktlinjerna beskrivna samt RIPS-kommitténs uppdrag.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-08

 • Barnkonsekvensanalys

  Stödmaterial till fördjupad bedömning av barnets bästa.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Barnets rättigheter

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - Kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2022

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området barn- och undomspsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Barn och unga, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - Kartläggning av rättspsykiatrin 2022

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av rättspsykiatrin 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området rättspsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatri

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatri 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området vuxenpsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se