Publicerad 29 februari 2024

Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, slutrapport

Skriften är en slutrapport av projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler.

En stor del av dagens kommunala förskolelokaler är byggda för traditionella förskoleavdelningar om 18-24 barn. Det saknas dock relevanta forskningsresultat till stöd för nybyggnation, vad gäller framgångsfaktorer i att bygga förskolelokaler för mindre barngrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer. Därför har FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor finansierat projektet "Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler". Denna rapport är projektets slutrapport.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.