Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Psykiatrin i siffror — kartläggning av rättspsykiatrin 2023

  Kartläggningen Psykiatrin i siffror omfattar 3 delar. Data hämtas från alla regioner och presenterar jämförelsetal mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatrisk vård i Sverige.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatrin 2023

  5,6 procent av den vuxna befolkningen i Sverige hade kontakt med specialistpsykiatrin 2023. Det är en liten ökning jämfört med tidigare år. Av de personer som fick heldygnsvård har andelen som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård minskat.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Anmäl alltid hot, hat och våld

  Denna skrift beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes. Skriften riktar sig i första hand till förtroendevalda och til...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-27

 • En jämställd arbetsgivarpolitik 2024

  SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram i nio punkter vänder sig till dig som är arbetsgivare eller förtroendevald i en kommun eller en region. Här hittar du konkret stöd för ditt jämställdhetsarbete, statistik och lärande exempel om hur and...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsmiljö, Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2024-05-16

 • Ekonomirapporten, maj 2024

  Kommunsektorn visar negativt resultat i år men 2025 vänder resultatet uppåt. Det är regionernas resultat som sänker sektorn i år medan kommunerna redovisar ett svagt positivt resultat. Inflationen sjunker och det ger lägre kostnader för framför allt...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-14

 • Ansvarsprövning av år 2022

  Ansvarsprövning av år 2022

  Rapporten ger en överblick över hur ansvarsprövningen i kommuner och regioner har sett ut under tidsperioden 2022.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-30

 • På gång inom EU våren 2024

  I denna upplaga kan du bland annat läsa om SKR:s ställningstaganden i samband med EU-valet, färdigförhandlade direktiv på miljö- och klimatområdet, EU:s sammanhållningspolitik, EU:s läkemedelspaket och utbildningsfrågor.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Demokrati, Digitalisering, Ekonomi, Innovation, Hälsa och sjukvård, Juridik, Kultur och fritid, Näringsliv, Samhällsplanering, Skola

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-29

 • Feriejobb för ungdomar - sommaren 2023

  Feriejobb för ungdom – sommaren 2023

  SKR följer årligen upp kommunernas och regionernas arbete med feriejobb. Sommaren 2023 minskade det totala antalet feriejobb som anordnades av kommuner men ökade hos landets regioner.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-25

 • Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

  Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

  Rapporten ger en beskrivning av hälsoläget för personer med funktionsnedsättning idag samt konkreta tips på hur man kan arbeta för att skapa bättre hälsa för målgruppen, såväl inom kommunal som regional verksamhet.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Folkhälsa, Kvinnors hälsa, Patientsäkerhet, Primärvård, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-25

 • Fakta om utskrivningsklara patienter

  Fakta om utskrivningsklara patienter - från betalningsansvar till sammanhållen vård

  Rapporten sammanfattar och jämför utfallet över tid i landet om utskrivningsklara patienter.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Primärvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-24

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se