Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Regionernas särskilda tandvårdsstöd 2022

  En sammanställning av en enkät om uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd för 2022. Uppföljningen visar att cirka 212 000 individer erhållit hjälp med sin mun- och tandhälsa.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-08-23

 • Slutrapport för PulsSmart - projekt för mer fysisk aktivitet i skolan

  Slutrapport för PulsSmart - projekt för mer fysisk aktivitet i skolan

  Syftet med projektet PulsSmart har varit att pröva och utvärdera en modell för att öka elevers fysiska aktivitet i skolan och därigenom förbättra deras psykiska välbefinnande, koncentrationsförmåga och skolprestation.

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård, Skola

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Grundskola, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-08-17

 • Ett år med digitala detaljplaner

  Ett år med digitala detaljplaner

  Kommunala erfarenheter av nytt regelverk för detaljplanering.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-07-06

 • EU: fonder och program 2021-2027

  EU:s fonder och program 2021–2027

  SKR har tagit fram denna guide som ett stöd för kommuner, regioner och andra aktörer att få en överblick av vilka EU-fonder och program som finns för programperioden 2021-2027.

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-07-05

 • Säg hej till ditt kollektivavtal!

  I den här broschyren har vi samlat de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalen som tecknats mellan Sveriges Kommuner och Regioner och de fackliga organisationerna för att medarbetarna ska ha ett bra och förmånligt arbetsliv.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-07-05

 • Idrottspolitiskt positionspapper

  Idrottspolitiskt positionspapper

  I positionspappret tar vi upp de centrala områden för dagens och framtidens kommunala och regionala idrottspolitik.

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

  Ämne:Idrott och anläggningar

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-30

 • Öppna jämförelser - Miljöarbetet 2023 i regionerna

  Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2023 i regionerna

  Rapporten presenteras för tionde gången som Öppna jämförelser, med syfte att stimulera lärande och verksamhetsutveckling i miljöarbetet.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-27

 • Förslag för att motverka hot, hat och otillåten påverkan

  I den här rapporten beskrivs status i juni 2023 på de 15 förslag som SKR skickat till regeringen om att motverka hot, hat och otillåten påverkan. Vilka åtgärder som regeringen tagit initiativ till hittills, samt vad som återstår att göra.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Demokrati

  Ämne:Arbetsmiljö

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-27

 • Fakta om öppen hälso- och sjukvård

  Fakta om öppen hälso- och sjukvård

  Rapporten visar att vi har en öppenvård med hög kvalitet och goda resultat i Sverige. Rapporten visar också att utvecklingen mot Nära vård måste fortsätta.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-27

 • Vem ska stå för risken?

  I rapporten beskrivs några av de fördelar, nackdelar och risker som finns, och hur kommunerna påverkas av alla industrietableringar som görs.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Näringsliv, Samhällsplanering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-26

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se