Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Gott liv som äldre med IF omslag

  Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) – lättläst

  I den här skriften berättar vi om hur det är att gå i pension.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Funktionshinder, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-03

 • Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022

  Rapporten sammanfattar och beskriver regionernas insatser inom ramen för överenskommelsen 2020–2022 samt tilläggsöverenskommelsen 2021–2022.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-03-31

 • Automatisering av processer och beslut

  En rapport som fungerar som inspiration och vägledning vid automatisering av processer.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomiskt bistånd

  Ämne:Politisk styrning

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2023-03-31

 • Personalen i välfärden 2022

  Personalen i välfärden är en årligen återkommande rapport. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- ...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-03-30

 • Resultat på nationella prov och gymnasiebehörighet

  Rapporten, som är framtagen av forskare vid Örebro universitet på uppdrag av SKR, beskriver samband mellan resultaten på tidiga nationella prov och sannolikheten att uppnå gymnasiebehörighet. Studien och rapporten syftar till att stödja kommunernas ...

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Ekonomi, Skola

  Ämne:Barn och unga, Grundskola, Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-03-29

 • Delaktighetstrappan

  I rapporten går vi igenom följande fem modeller SKR:s Delaktighetstrappa, Arnsteins delaktighetsstege, Europarådets matris för samverkan med civilsamhället, Harts Delaktighetsstege för ungas inflytande och Demokratikuben.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-03-29

 • Synpunkter på genomförd planeringsprocess

  Uppföljning av arbetet med nationell plan för transportinfrastruktur och länsplaner för regional transportinfrastruktur 2022-2033. I den här rapporten sammanställs resultaten från en uppföljning (2022) av arbetet med nationell plan och länsplaner fö...

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-03-29

 • En utvecklande medborgardialog för Nära vård

  Den här rapporten beskriver lärdomar från arbetet med att utveckla nya former för medborgardialog i glesbygd. Rapporten bygger på erfarenheter från arbetet Näsåker samskapar, där invånarna i samhället Näsåker tillsammans med region och kommun arbeta...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Medborgardialog, Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-03-22

 • 310 val - 2022 års kommun- och regionval

  Skriften 310 val innehåller en sammanställning av viktig fakta om 2022 års kommun- och regionval.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Val och maktfördelning

  Utgivningsdag:2023-03-20

 • Regionen i rörelse

  Regionen i rörelse. Att driva det regionala utvecklingsuppdraget

  Ansvaret för att driva, leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet runt om i landet finns sedan 2019 i samtliga 21 regionfullmäktigeförsamlingar. Trots att ansvaret för uppdraget är samma, är erfarenheterna och den regionala verkligheten oli...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Ledarskap, Politisk styrning, Regional utveckling, Verksamhetsstyrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-03-10

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se