Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Så klarar du arbetsmiljöansvaret

  Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om att undvika straff eller påföljd. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar ekonomi, effektivitet och attraktivitet. För att lyckas i arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivare arbeta...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsmiljö

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2022-10-13

 • Kritik på teknik 2022

  Under våren 2022 genomfördes en enkätundersökning i 95 kommuner om hur invånarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsind...

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-10

 • Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa

  I en nära vård är rätt stöd till psykisk hälsa en central del. För att stödja förflyttningen till en Nära vård vill Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) synliggöra olika exempel på hur vård och omsorg kan utvecklas och utformas för att göra skillnad...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-06

 • Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen

  Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen

  Ökad globalisering och digitalisering bidrar till tillväxt samtidigt som det ökar vår sårbarhet. I denna skrift beskrivs metoder för att hantera dessa utmaningar.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-29

 • Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2021

  Rapport med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-29

 • Vi har en plan – om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

  En uppföljande rapport om kommunala handlingsplaner och lägesbilder i arbetet mot våldsbejakande extremism.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-28

 • Leva livet ut! Hälsa, vård
och omsorg till äldre - så ställer vi om

  Leva livet ut!

  Hälsa, vård och omsorg till äldre - så ställer vi om.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Folkhälsa, Ledarskap, Nära vård, Personal- och kompetensförsörjning, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-21

 • Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans

  I forskningsrapporten delar ledande förtroendevalda och chefer med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer. Rapporten innehåller både teori och praktik, i form av bland annat 13 olika case som belyser olika strategiska frågor, strukturförändr...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-13

 • Nya lärmiljöer – från vision till pedagogik i två innovativa skolor

  Denna skrift redovisar en forskningsstudie som Högskolan i Gävle genomfört med finansiering av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering, Skola

  Ämne:Byggande, Fastigheter, Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-12

 • Så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle

  Agenda 2030 och de kommunala fastighetsorganisationerna.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2022-09-12

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se