Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet

  Den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för kvinnors allmänna hälsa och är viktig genom hela livet. SKR har gjort en behovskartläggning med gapanalys som visar ett antal utvecklingsområden.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-08

 • Personalen i välfärden 2021

  Personalen i välfärden är en årligen återkommande rapport. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av de anställda i kommuner och regioner och visa på långsiktiga trender. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- ...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-07

 • Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021

  Rapporten redovisar det utvecklingsarbete som bedrivits av SKR inom ramen för överenskommelsen om psykisk hälsa och suicidprevention under 2021.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-06

 • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

  Delrapport 2021

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter, Förskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-06

 • Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021

  Vården före, under och efter graviditet samt kvinnors hälsa i övrigt.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-31

 • Gäller LOU vid hyra av lokal? Tips och råd.

  Sveriges Kommuner och Regioner har utarbetat en vägledning som syftar till att fungera som ett stöd med tydliggörande av olika handlingsalternativ inför en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter, Upphandling

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-31

 • Hot och hat mot förtroendevalda – enkätundersökning 2022

  SKR har under 2022 genomfört en enkätundersökning till samtliga 310 medlemmar för att följa hur det systematiska arbetet med att hantera hot och hat mot förtroendevalda har utvecklats. Resultatet stärker SKR:s bild att det förebyggande arbetet behöv...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-31

 • Lilla digitaliseringsboken

  Hur kan vi förstå digitalisering? Katarina L Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet bryter ned begreppet digitalisering och gör det begripligt.

  Verksamhetsområde:Demokrati, Digitalisering

  Ämne:Ledarskap, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-25

 • Kvinnor och män i politiken

  Risker och konsekvenser av att bli utsatt för hot, hat och våld. SKR har genom en djupanalys av data, studerat skillnader i risken att utsättas för hot och hat som förtroendevald. Analysen visar tydliga skillnader för såväl risk att utsättas som kon...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-23

 • Samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet

  Skriften åskådliggör den historiska utvecklingen och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet på den svenska arbetsmarknaden främst inom kommuner och regioner. När vi får perspektiv på det senaste århundradets utveckling inom arbetsmiljöområdet und...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad

  Ämne:Arbetsmiljö

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-15

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se