Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021

  Vården före, under och efter graviditet samt kvinnors hälsa i övrigt.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-31

 • Lilla digitaliseringsboken

  Hur kan vi förstå digitalisering? Katarina L Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet bryter ned begreppet digitalisering och gör det begripligt.

  Verksamhetsområde:Demokrati, Digitalisering

  Ämne:Ledarskap, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-25

 • Kvinnor och män i politiken

  Risker och konsekvenser av att bli utsatt för hot, hat och våld. SKR har genom en djupanalys av data, studerat skillnader i risken att utsättas för hot och hat som förtroendevald. Analysen visar tydliga skillnader för såväl risk att utsättas som kon...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-23

 • Samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet

  Skriften åskådliggör den historiska utvecklingen och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet på den svenska arbetsmarknaden främst inom kommuner och regioner. När vi får perspektiv på det senaste århundradets utveckling inom arbetsmiljöområdet und...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad

  Ämne:Arbetsmiljö

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-15

 • Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården - en kartläggning

  En nationell kartläggning 2021 och jämförelsen med 2018. År 2020 trädde lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser i kraft, som säger att regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har särskilt behov. Rapporten visar p...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Sjukskrivning och rehabilitering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-09

 • Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2021

  Redovisning av enkätundersökning till landets kommuner.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-03

 • Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021

  Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-03

 • Arbetsrätten i kommuner och regioner

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsrätt, Kollektivavtal

  Format:Tryck

  Utgivningsdag:2022-03-01

 • På gång inom EU våren 2022

  I denna utgåva kan du bland annat läsa om EU:s gröna giv, handlingsplanen för demokrati och EU:s läkemedelsstrategi. Du kan även läsa mer om förberedelserna inför Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd, samt en rad andra frågor s...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-02-23

 • Kapacitet och kommunalt självstyre

  Sveriges 290 kommuner och 21 regioner ser olika ut, har olika förutsättningar och dess medborgare har olika behov av utformning av välfärden för den enskildes livskvalitet. I debatten om det lokala självstyret så ifrågasätts till och från kommuners ...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-02-22

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se