Publicerad 22 november 2022

Unga och välfärdsjobben

En studie om ungas intresse, attityder och tankar om jobben i kommuner och regioner (2022).

  • Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen?
  • Hur ser deras drömarbetsgivare ut?
  • Och hur tycker de unga att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbetsgivare?

Unga i åldern 16 - 29 år svarar på frågor om framtida arbetsgivare och om välfärdsjobben. Studien bygger på SKR:s personalstatistik 2021 samt resultat från en webbenkät som genomförts av Ungdomsbarometern på uppdrag av SKR. I studien görs också jämförelser med tidigare studier från 2012 och 2019 och den riktar sig mot alla som arbetar med att rekrytera till välfärdsjobben eller kommunicerar med unga.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Unga och välfärdsjobben