Publicerad 29 november 2022

Fakta om väntetider i vården

Fakta om väntetider i vården I denna rapport presenteras fakta om väntetider i den specialiserade vården utifrån flera olika perspektiv. Det aktuella läget beskrivs, liksom utvecklingen de senaste tio åren, samt en framskrivning av vad som skulle krävas för att helt ta bort alla köer.

Analyser är gjorda utifrån jämställdhets- och åldersperspektiv. I rapporten ingår jämförelser med andra OECD-länder samt en redovisning av hur befolkningen och patienterna uppfattar väntetiderna. Det finns även ett antal exempel på ändrade arbetssätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.