Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Specialiserad vård i hemmet

  I och med ÄDEL-reformen 1992 blev kommunerna huvudmän för hälso- och sjukvård. Idag har de flesta kommunerna även tecknat avtal med regionerna kring övertagande av hemsjukvård i ordinärt boende.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-20

 • Självstyrelse – värd att värna?

  I antologin analyserar och diskuterar åtta forskare denna typ av frågeställningar utifrån olika utblickar, teman och perspektiv. Förhoppningen är deras texter ska erbjuda intressant och tankeväckande läsning och stimulera till fördjupad analys och f...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-20

 • Fakta om vårdplatser

  Syftet med rapporten är att ge fakta om vårdplatser inom den slutna specialiserade vården utifrån olika perspektiv. I rapporten beskrivs vad som styr behovet av vårdplatser, hur konsumtionen av vårdplatser förändrats de senaste decennierna, i Sverig...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-16

 • Kartläggning av socialtjänstens insatser

  SKR har genomfört en kartläggning av vilka insatser som ges i socialtjänsten idag, hur dessa ges och vilka insatser kommunerna eventuellt skulle vilja kunna erbjuda invånarna utan biståndsbeslut vid en eventuell lagändring.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Social hållbarhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-15

 • Stödjande strukturer för forskning inom Nära vård

  Sammanfattning av webbinarium och intervjuer november-december 2021.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-07

 • Ett steg till

  En guide till en mer samskapad hälsa, vård och omsorg genom Patientkontrakt.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2022-06-01

 • God och nära vård - årsrapport 2021

  SKR:s stöd för en omställning av hälso-och sjukvården med primärvården som nav.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-24

 • Digitalisering i välfärden, medarbetarnas attityder och erfarenheter

  Hösten 2021 genomförde SKR en enkätundersökningen till tusen personer anställda som lärare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer om deras inställning till digitalisering och hur situationen har upplevts under pandemin. Det finns ...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-24

 • Bevara eller gallra nr 5: Råd för socialtjänsten med mera

  Information (handlingar) som förekommer hos kommuner och regioner utgör dess arkiv. De råd och rekommendationer om bevarande och gallring som ges genom skriftserien är avsedda att vara till hjälp när kommuner, regioner och kommunalförbund beslutar o...

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Funktionshinder, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-17

 • Ekonomirapporten, maj 2022

  Om kommunernas och regionernas ekonomi. Utmaningar väntar kommuner och regioner efter pandemin. Verksamheten påverkas av faktorer som sektorn inte rår över. Ljust framtidsscenario har mörknat främst på grund av kriget i Ukraina. Ekonomin återhämtade...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Corona, covid-19, Flyktingmottagande, Nära vård, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF, Webb

  Utgivningsdag:2022-05-17

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se