Publicerad 23 januari 2023

Beställarstöd för inköp av IT i skolan

Beställarstödet för inköp av IT i skolan är en handbok för att skapa ändamålsenliga digitala ekosystem i skolan. Handboken syftar till att hjälpa landets skolhuvudmän att fatta bra beslut vid upphandlingar av det som krävs för att få till enskilda digitala satsningar, som gör nytta i verksamheten och för användarna.

I handboken beskrivs hela den så kallade försörjningsprocessen, anpassad för skolans värld.
Handboken vänder sig till samtliga skolhuvudmän inom samtliga skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

Beställarstödet har tagits fram av Adda AffärsConcept AB på uppdrag av och i samarbete med SKR.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.