Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Regionernas tandvårdsstöd 2021

  Uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd för år 2021.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Tandvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-09-02

 • Inför valet 2022 – sammanställning per län

  I den här rapporten, som är baserad på siffror från SCB och Valmyndigheten, presenterar SKR information om vilka de förtroendevalda i landets kommuner och regioner är, samt om valdeltagandet.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Val och maktfördelning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-08-29

 • Lekmannarevision i kommunala aktiebolag - goda exempel

  Rapporten beskriver tolv goda exempel på organisationer som arbetar väl med lekmannarevision i de kommunala aktiebolagen.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-08-16

 • Fastighetsnyckeltal 2021

  Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2021

  Här redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2021.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-07-05

 • Mobilitet för gående, cyklister och mopedister

  En handbok med fokus på planering, utformning underhåll och uppföljning.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-07-04

 • Politiska möten i kommuner och regioner under 2021

  I den här rapporten kartläggs politiska möten i kommuner och regioner under pandemiåret 2021. Då kartläggningen är den andra i sitt slag jämförs resultaten även med föregående undersökning.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Corona, covid-19, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-30

 • Vård av personer från andra länder

  Åttonde upplagan. En praktisk handbok som är ett stöd åt personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-27

 • Uppföljning av CEMR-deklarationen i Sverige

  För att få en övergripande bild av CEMR-deklarationens betydelse för jämställdhetsarbetet i svenska kommuner och regioner, har SKR låtit genomföra en nationell uppföljning av arbetet med deklarationen och i samband med detta även inventerat undertec...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Internationellt, Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-27

 • Skilda förutsättningar och lokala lösningar: Kompetensförsörjning i förskola, skola och vuxenutbildning

  Rekryteringsprognoserna för skolan har förändrats markant de senaste åren. Behov och förutsättningar skiljer sig åt mellan ämnen, skolformer, kommuner och skolor. Varför ser det olika ut? Och vad krävs från huvudmännen och staten för att möta be...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Skola

  Ämne:Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-22

 • RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2022)

  De kommunala tjänstepensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett rättvisande, enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och regionernas pensionsförpliktelser.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-06-22

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se