Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården - en kartläggning

  En nationell kartläggning 2021 och jämförelsen med 2018. År 2020 trädde lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser i kraft, som säger att regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har särskilt behov. Rapporten visar p...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Sjukskrivning och rehabilitering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-09

 • Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2021

  Redovisning av enkätundersökning till landets kommuner.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-03

 • Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021

  Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-03-03

 • Arbetsrätten i kommuner och regioner

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsrätt, Kollektivavtal

  Format:Tryck

  Utgivningsdag:2022-03-01

 • På gång inom EU våren 2022

  I denna utgåva kan du bland annat läsa om EU:s gröna giv, handlingsplanen för demokrati och EU:s läkemedelsstrategi. Du kan även läsa mer om förberedelserna inför Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd, samt en rad andra frågor s...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-02-23

 • Kapacitet och kommunalt självstyre

  Sveriges 290 kommuner och 21 regioner ser olika ut, har olika förutsättningar och dess medborgare har olika behov av utformning av välfärden för den enskildes livskvalitet. I debatten om det lokala självstyret så ifrågasätts till och från kommuners ...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-02-22

 • Verksamhetsindelning VI 2000

  Verksamhet och ekonomi i regioner.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-02-04

 • Kommunallagen med kommentarer och praxis

  Boken kommunallagen redovisar lagändringar fram till och med oktober 2021 tillsammans med kommentarer och praxis. Ger även en beskrivning av kommunallagens förhållanden till annan lagstiftning som berör kommuner och regioner.

  Verksamhetsområde:Juridik

  Ämne:Kommunalrätt

  Format:Tryck

  Utgivningsdag:2022-02-01

 • Nationell likvärdighet och kommunalt självstyre

  Likvärdighetsbegreppets innebörd är långt ifrån självklar och regelverkens krav på likvärdighet är ofta allmänt hållna och lämnar ett stort utrymme för tolkningar.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-01-27

 • Förebygga eller reparera? Ekonomi och hälsa

  De senaste Ekonomirapporterna från SKR har innehållit ett särskilt avsnitt om vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den här rapporten består av utdrag från dessa sex rapporter. Sammantaget har behov, utmaningar och handfasta exempel från...

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-01-27

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se