Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Handbok för gymnasieantagning 2022-2023

  SKR:s handbok för gymnasieantagning samlar alla bestämmelser gällande gymnasieantagningen samt råd kring hur bestämmelserna kan tillämpas. Handboken är ett stöd för alla som arbetar med antagningen till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar fö...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-18

 • Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Kalmar län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och s...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-17

 • Planeringsunderlag AT BT

  Planeringsunderlag för dimensionering av läkares AT och BT på nationell nivå.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-17

 • New pathways to innovative welfare solutions

  This handbook addresses how municipalities and regions can find new paths to welfare solutions through developing collaborations and creating business with social enterprises.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-11

 • Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Jönköpings län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar o...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-09

 • Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen i kommunala bolag

  Sedan över tjugo år tillbaka är det obligatoriskt för helägda kommunala aktiebolag att utse minst en lekmannarevisor som ska granska bolagets verksamhet. Över åren har det blivit allt mer tydligt att det finns stora utvecklingsbehov inom lekmannarev...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-09

 • Välfärdsbrott och otillåten påverkan – intervjustudie

  Resultatet visar att det finns en stor vilja från kommunerna att arbeta mer med frågorna men att det finns flera hinder för att utveckla arbetet mot både välfärdsbrott som mot otillåten påverkan.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-03

 • Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Blekinge län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-02

 • Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Kronobergs län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar o...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-02

 • Vilka är lokalpolitikerna i Skåne län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Skåne län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och sk...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-10-27

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se