Publicerad 28 mars 2022

Lilla digitaliseringsboken

Hur kan vi förstå digitalisering? Katarina L Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet bryter ned begreppet digitalisering och gör det begripligt.

För dig och för mig, för förtroendevalda och andra ledare – ja kort och gott för alla som funderat på vad som egentligen menas när det uttrycks i termer av ”vi måste digitalisera” eller att ”vi måste förhålla oss till digitaliseringens påverkan på individ och samhälle”.

Katarina L Gidlund vill med denna skrift uppmuntra oss alla till att bli digitaliserare. Detta är en omarbetad version av Lilla Digitaliseringsboken för SKR:s kompetenslyft för förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner i kommuner och regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Framsidan av skriften: En orange båge samt rubriken Lilla Digitaliseringsboken