Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Kommunernas aktivitetsansvar 2021

  Rapporten beskriver kommunernas arbete med och förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Fokus ligger på det förebyggande arbetet att motverka studieavbrott, men även att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. SKR...

  Verksamhetsområde:Skola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-13

 • Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Gotlands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-07

 • Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Stockholms län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar o...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-07

 • Prioritera arbetsmiljöarbetet

  Jobben i kommuner och regioner är viktiga och meningsfulla. Men det som lockar och engagerar kan samtidigt vara påfrestande och svårt. Att prioritera arbetsmiljöarbetet gör kommuner och regioner till attraktiva arbetsgivare. Det är en av flera strat...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsmiljö, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-06

 • Vilka är lokalpolitikerna i Jämtlands län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Jämtlands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar oc...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-01

 • Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

  SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Uppsala län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och ...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-01

 • Drönare i kommunal verksamhet

  Drönare i kommunal verksamhet

  En handbok kring det nya regelverket, dess nyttor och utmaningar

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-30

 • Skador inom psykiatrisk vård 2020

  Rapporten redovisar resultat från en nationell granskning med hjälp av markörbaserad journalgranskning (MJG) när det gäller förekomst av skador och vårdskador inom allmän psykiatrisk vård och rättspsykiatrisk vård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-30

 • Öppna jämförelser – Grundskola 2021

  I Öppna jämförelser - Grundskola 2021 kan du jämföra nyckeltal om studieresultat på kommunnivå.

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Grundskola

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2021-11-26

 • Vägledning för digital tillsyn

  En juridisk vägledning för digital tillsyn vid omsorg om äldre.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Social omsorg

  Ämne:Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-11-23

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se