Publicerad 10 maj 2022

Skriva sig till lärande – STL

Att bygga kunskap om digitalisering i undervisningen – slutsatser och lärande exempel från kommuner som arbetat med STL

Denna rapport visar hur kunskap och väl beprövad erfarenhet om digitalisering i undervisning kan byggas utifrån den vetenskapligt testade och framgångsrika pedagogiska STL-modellen (Skriva sig till lärande). Grunden är att huvudmannen leder arbetet i syfte att utveckla kompetens där hela styrkedjan involveras. Rapporten består av slutsatser och lärande exempel från kommuner som arbetat med modellen i samarbete med SKR.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.