Publicerad 25 november 2019

Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos kommuner och regioner?

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner och regioner? Hur får arbetsgivaren göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten?

I boken Yttrandefrihet och lojalitet beskrivs de juridiska riktlinjerna i en för chefer och politiker ibland komplicerad fråga. Boken har tagits fram av SKR för att främja en öppen demokratisk debatt och stärka politiker och chefer i deras roller. Skriften tar upp viktiga frågor för arbetsgivaren, som lagar och arbetsrättsliga regler, frågeställningar om vad arbetsgivaren får och kan göra och vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Frågorna konkretiseras med rättsfall från Arbetsdomstolen och med JO-uttalanden.

Detta är den tredje upplagan av skriften, som bearbetats med hänsyn till aktuella lagändringar, domar och beslut.

Denna produkt beställer du via Addas webbutik.

Köp publikationen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.