Publicerad 8 april 2022

Projekt Hänvisning

Erfarenhetsrapport 2021

Sedan 2014 har SKR ett nationellt nätverk för vårdlotsar, med uppdrag att hänvisa patienter som riskerar att få vänta för länge på vård och behandling. Under hösten 2020 togs ett omtag, där samverkan och nytänkande blev ledord för att erbjuda patienter rätt vård i rätt tid, enligt vårdgarantins gränser. I mars 2021 erbjöd SKR samtliga regioner att delta i ett nationellt förbättringsarbete i syfte att identifiera brister i nuvarande processer och arbetssätt. Samt att ta fram förslag och prova arbetssätt för bättre tillgänglighet genom trygg hänvisning av patienter som riskerar vänta för länge. 12 regioner deltog i projektet.

Denna skrift beskriver förbättringsarbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.