Publicerad 10 maj 2022

Nationella kvalitetsregister – en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten

Rapporten är resultatet av en bred kartläggning av samtliga nationella kvalitetsregister, för att undersöka vilka data som kan vara användbara för kommunerna.

Kartläggningen visar att flera nationella kvalitetsregister innehåller information, som skulle kunna bidra till socialtjänstens respektive den kommunala hälso- och sjukvårdens kunskap om sina målgrupper och verksamhetsområden. Rapporten har tagits fram inom ramen för SKR:s arbete med att ge socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården stöd för ett mer kunskapsbaserat arbetssätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.