Publicerad 31 mars 2022

Gäller LOU vid hyra av lokal? Tips och råd.

Sveriges Kommuner och Regioner har utarbetat en vägledning som syftar till att fungera som ett stöd med tydliggörande av olika handlingsalternativ inför en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

Detta är en uppdaterad version av vägledningen från SKR som togs fram 2019.

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bland annat möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (LOU).

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat en vägledning som syftar till att fungera som ett stöd med tydliggörande av olika handlingsalternativ inför en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

Vägledningen vänder sig i första hand till upphandlare och fastighetsorganisationer som ansvarar för inhyrning av verksamhetslokaler inom kommuner och regioner.

Tillägg på grund av pågående rättsprocesser

Pågående rättsprocesser gör att delar av denna skrift bör tillämpas med försiktighet till dess att klargörande domar vunnit laga kraft.

Mer information:

SKR utskick rörande LOU-skrifter 10 maj 2023 (PDF) Pdf, 812 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Gäller LOU vid hyra av lokal?