Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • God och nära vård - årsrapport 2021

  SKR:s stöd för en omställning av hälso-och sjukvården med primärvården som nav.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-24

 • Ekonomirapporten, maj 2022

  Om kommunernas och regionernas ekonomi. Utmaningar väntar kommuner och regioner efter pandemin. Verksamheten påverkas av faktorer som sektorn inte rår över. Ljust framtidsscenario har mörknat främst på grund av kriget i Ukraina. Ekonomin återhämtade...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Corona, covid-19, Flyktingmottagande, Nära vård, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF, Webb

  Utgivningsdag:2022-05-17

 • Bevara eller gallra nr 5: Råd för socialtjänsten med mera

  Information (handlingar) som förekommer hos kommuner och regioner utgör dess arkiv. De råd och rekommendationer om bevarande och gallring som ges genom skriftserien är avsedda att vara till hjälp när kommuner, regioner och kommunalförbund beslutar o...

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Funktionshinder, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-17

 • Digitala möjligheter som stöd i den nära vården

  I denna rapport beskrivs vägledande principer för att tillvarata potentialen i digitala lösningar och hur dessa stödjer omställningen till Nära vård.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-13

 • Skriva sig till lärande – STL

  Att bygga kunskap om digitalisering i undervisningen – slutsatser och lärande exempel från kommuner som arbetat med STL

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Skola

  Ämne:Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-05-10

 • Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos kommuner och regioner?

  Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner och regioner? Hur får arbetsgivaren göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten?

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsrätt

  Format:Tryck

  Utgivningsdag:2022-05-01

 • Nationella kvalitetsregister – en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten

  Rapporten är resultatet av en bred kartläggning av samtliga nationella kvalitetsregister, för att undersöka vilka data som kan vara användbara för kommunerna.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-30

 • Vikten av valdeltagande

  En forskningsöversikt om vetenskapliga fältexperiment med syftet att öka valdeltagandet i allmänna val. Rapporten ger en översikt av den senaste forskningen med ett särskilt fokus på andra europeiska länder. Den innehåller även några exempel på sär...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Val och maktfördelning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-27

 • Årsredovisning för SKR 2021

  Årsredovisning 2021

  SKR:s årsredovisning för 2021

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-22

 • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet

  Den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för kvinnors allmänna hälsa och är viktig genom hela livet. SKR har gjort en behovskartläggning med gapanalys som visar ett antal utvecklingsområden.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-04-08

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se