Publicerad 31 oktober 2022

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2022

SKR har gjort årliga lägesbilder av arbetsmarknadspolitikens genomförande sedan 2019. Kommunernas perspektiv har inhämtats genom enkätundersökningar.

Årets undersökning visar inte på några större förändringar från tidigare år. Det finns fortsatt stora utmaningar. I vissa kommuner finns en välfungerande närvaro och samarbete med kommunerna. Detta behöver spridas till fler orter än idag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.