Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Från teori till praktik i kristider

  Inspiration och råd för att stärka arbetsmiljön och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser – lärdomar från Covid-19 pandemin.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Arbetsmiljö, Corona, covid-19, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-07

 • Trygg och meningsfull heldygnsvård

  Rapporten innehåller grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång vid psykiatriska tillstånd.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-03

 • Riksintressen 2.0

  SKR föreslår ett antal åtgärder för att stärka tillämpningen av riksintressesystemet. Målet är att få den fysiska planeringen att fungera bättre genom statlig samordning och en god dialog mellan stat och kommun.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-02

 • Kommunala perspektiv på arbetsgivarpolitiken 2022

  Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2022

  SKR har gjort årliga lägesbilder av arbetsmarknadspolitikens genomförande sedan 2019. Kommunernas perspektiv har inhämtats genom enkätundersökningar.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-31

 • Kunskapsunderlag – policy brief

  Kunskapsunderlag – Policy brief

  För en läkemedelslagstiftning som på riktigt värnar folkhälsa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Internationellt, Läkemedel

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-31

 • Ersättningsmodeller i primärvården

  I rapporten beskrivs ersättningsprinciper inom primärvården utifrån deras styrkor och svagheter. Redovisningen avser förhållanden år 2021.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Driftformer, valfrihet, Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-24

 • Ersättningsmodeller i specialiserad vård

  I rapporten presenteras vilka ersättningsprinciper som tillämpades under 2021 inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Redovisningen sker enligt två perspektiv, dels per verksamhetsområde enligt VI2000, dels per drift- eller anslutningsform.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Driftformer, valfrihet, Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-24

 • På gång inom EU hösten 2022

  I utgåvan kan du bland annat läsa om EU:s senaste initiativ på energiområdet, EU-arbetsrättsliga frågor och EU:s arbete med att skapa en hälsounion. Du kan även läsa om förberedelserna inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap samt en rad andra fråg...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-21

 • Avsektoriserad politisk organisation - om Demokrati och samordning i svenska kommuner

  Denna rapport innehåller en studie av svenska kommuner som skapat en så kallad avsektoriserad politisk organisation och den ska ses som en utvärdering 25 år efter de första reformerna.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-21

 • Diagnostikens roll i Nära vård

  Patientnära analysverksamheten idag och framtida behov av diagnostik och kvalitetssäkring i omställningen till en Nära vård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-10-13

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se