Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Kommunala råd

  I denna studie presenteras vilka det är som deltar i råden, hur de ser på sin roll och hur de upplever att råden fungerar.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Medborgardialog

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-19

 • Vägledning för att säkra användbarhet i upphandling av Internet of things (IoT)-system

  I den här vägledningen får kommuner konkret stöd för hur krav på användbarhet kan fångas, formuleras och utvärderas vid upphandling av IoT-tjänster, system, produkter, välfärdsteknik eller verksamhetssystem.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Ämne:Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-15

 • Ekonomirapporten, december 2022

  Ekonomirapporten, december 2022

  Om kommunernas och regionernas ekonomi. Den närmaste tiden präglas av hög inflation, stigande räntor och annalkande lågkonjunktur, där arbetslösheten ökar trots brist på arbetskraft. Detta gör att kommuner och regioner får allt större ekonomiska utm...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Format:PDF, Webb

  Utgivningsdag:2022-12-14

 • Välfärdens kompetensförsörjning

  Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen kommuner och regioner står inför. Rapporten innehåller en personalprognos 2021–2031 och hur välfärden kan möta kompetensutmaningen.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-13

 • Pedagogisk och teknisk support i skolväsendet

  I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet står det bland annat att skolhuvudmannen ska säkerställa att det finns ”ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support”. Det är viktigt att supporten stödjer lärandet och ka...

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Skola

  Ämne:Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2022-12-13

 • Sekretess inom prehospital akutpsykiatri - en vägledning

  Det finns ofta behov av kortfattat, konkret stöd när det gäller sekretess och informationsöverföring vid samverkan inom prehospital psykiatri. Samverkan kan ske mellan exempelvis ambulanssjukvård, larmcentral, psykiatri, polis, primärvård, räddnings...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-13

 • Markörbaserad journalgranskning för ambulanssjukvård

  Handbok för markörbaserad journalgranskning (MJG) för ambulanssjukvård, markörer och definitioner.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-09

 • Kontinuitet och fasta kontakter i Nära vård

  SKR:s arbete med att stödja omställningen till Nära vård handlar bland annat om att bidra till lärande. Med den här skriften vill vi visa på de fasta kontakternas och kontinuitetens betydelse i den nära vården. Skriften är framtagen av en arbetsgrup...

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-09

 • Yrkesutbildning, kombinationsutbildning och elevstöd inom komvux

  Rapporten bygger på en enkätstudie som genomfördes under våren 2022 och som riktade sig till samtliga kommuner. Syftet med enkäten var att synliggöra kommunernas arbete med att utveckla yrkesutbildningar inom komvux, svårigheter som kan utgöra hinde...

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Skola

  Ämne:Gymnasieskola, Personal- och kompetensförsörjning, Regional utveckling

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-08

 • Chefer i välfärden

  Med denna skrift vill SKR bidra till utvecklingen av chefsrollen genom en kvantitativ analys av några av dess viktigaste grunder.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Ledarskap, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-01

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se