Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Skador i somatisk vård 2013–2021 nationell nivå

  Trendlinjen för skador och andelen av samtliga skador som bedöms som vårdskador har minskat under perioden 2013–2021. Ett exempel är den övergripande minskningen av skador och vårdskador över tid, särskilt för de vårdrelaterade infektionerna.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Patientsäkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-24

 • Beställarstöd för inköp av IT i skolan

  Beställarstödet för inköp av IT i skolan är en handbok för att skapa ändamålsenliga digitala ekosystem i skolan. Handboken syftar till att hjälpa landets skolhuvudmän att fatta bra beslut vid upphandlingar av det som krävs för att få till enskilda d...

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Skola

  Ämne:Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-23

 • Statlig styrning och lokalt självstyre

  Denna skrift lämnar förslag på hur styrningen kan utvecklas och bör vara utformad för att tillgodose nationella intressen utan att begränsa möjligheterna för kommuner och regioner att förverkliga självstyrelsens potential.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-17

 • Insatser för att utöka VFU

  Rapporten syftar till att ge en samlad bild av förutsättningar och behov samt konkreta förslag till insatser för att regioner och kommuner ska kunna öka antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning på sjuksköterskeprogrammet.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-16

 • Folkvald – om uppdraget som ledamot i fullmäktige

  Skriften Folkvald syftar till att ge kunskap om uppdraget till ledamöter i fullmäktige.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-12

 • Handbok för attraktiv kollektivtrafik

  En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Handboken vänder sig både till de som arbetar med kollektivtrafik i någon form och de som är verksamma inom andra sektorer av samhällsplaneringen...

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-12

 • Arbetsmiljön i kommuner och regioner

  I rapporten jämförs arbetsmiljön med tidigare undersökningar samt hur arbetet upplevs i kommuner och regioner i jämförelse med andra sektorer och arbetsmarknaden som helhet.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsmiljö

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-11

 • Kommunal revision – i gemensamma nämnder, förbund, föreningar med flera

  Denna skrift handlar om vilka förutsättningar som finns rörande styrning och revisionsuppdragets utformning i dessa organisationer samt hur revisionen kan bedrivas i praktiken.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-11

 • Vägledning för skolhuvudmän för digitala nationella prov (DNP)

  Den här vägledningen visar möjliga vägval för kommunala och enskilda skolhuvudmän som ska genomföra digitala nationella prov (DNP)

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Skola

  Ämne:Grundskola, Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-22

 • Handbok för trafikstrategiskt arbete

  Handboken sätter transportsystemet i sitt sammanhang och sammanlänkar olika områden inom samhällsplaneringen. 

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-12-20

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se