Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Barnkonsekvensanalys

  Stödmaterial till fördjupad bedömning av barnets bästa.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Barnets rättigheter

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - Kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2022

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av barn- och ungdomspsykiatrin 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området barn- och undomspsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Barn och unga, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - Kartläggning av rättspsykiatrin 2022

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av rättspsykiatrin 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området rättspsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatri

  Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatri 2022

  Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området vuxenpsykiatri.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-23

 • Fastighetsnyckeltal avseende 2022

  Fastighetsnyckeltal avseende 2022

  Här redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2022.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-17

 • Omslag, Ekonomirapporten maj 2023

  Ekonomirapporten, maj 2023

  Denna utgåva av Ekonomirapporten beskriver hur flera snabba, negativa ekonomiska förändringar ger ett bekymmersamt läge i många kommuner och i de flesta regioner. Rapporten innehåller även kapitel om vikten av långsiktighet, i såväl kommuners och re...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF, Webb

  Utgivningsdag:2023-05-16

 • Informationsdelning mellan kommuner och regioner

  Denna rapport belyser arbetet med informationsdelning mellan kommuner och regioner i arbetet med Nära vård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-16

 • Modellkoncept 2021-2023

  Resultatrapport från satsning på jämställdhetsintegrerad styrning och ledning. Rapporten sammanfattar resultat och lärdomar från 2023 års omgång av SKR:s Modellkoncept.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-15

 • Bevara eller gallra nr 2 - gallringsråd för utbildningsväsendet

  Råd för kommuners och regioners utbildningsväsende.

  Verksamhetsområde:Juridik, Skola, Social omsorg

  Ämne:Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kultur- och musikskolor

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-11

 • Samnyttjande av välfärdsteknik - en juridisk vägledning

  Samnyttjande av välfärdsteknik - en juridisk vägledning

  Vägledningen uppmärksammar olika rättsliga aspekter för att samnyttja välfärdsteknik eller annan teknik som innehåller inbyggda multipla funktioner som kan nyttjas av både regioner och kommuner för sina respektive verksamheter.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Juridik

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-04

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se