Publicerad 4 maj 2023

Samnyttjande av välfärdsteknik - en juridisk vägledning

Vägledningen uppmärksammar olika rättsliga aspekter för att samnyttja välfärdsteknik eller annan teknik som innehåller inbyggda multipla funktioner som kan nyttjas av både regioner och kommuner för sina respektive verksamheter.

Kompetenscenter välfärdsteknik vid SKR är en nationell stödfunktion med syfte att ge kommuner bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla genom digitalisering inom den kommunala vården och omsorgen. Som ett led i det
arbetet har kompetenscentret tagit fram denna vägledning om de juridiska aspekterna för gemensam användning av välfärdsteknik mellan kommuner och regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.