Publicerad 16 maj 2023

Informationsdelning mellan kommuner och regioner

Denna rapport belyser arbetet med informationsdelning mellan kommuner och regioner i arbetet med Nära vård.

För att klara omställningen till Nära vård, en vård som skapas tillsammans med invånaren, behöver informationsdelningen utvecklas. Utvecklingen bör ske mellan hälso- och sjukvården såväl inom kommunerna som med socialtjänsten och regionen. Rapporten lyfter fram en viktig förutsättning: att det finns nationell draghjälp i arbetet inom bland annat informatik, standardisering samt arbete med nyttoeffekter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.