Publicerad 24 januari 2023

Skador vid vård av patienter med covid-19 under 2020-2021

Markörbaserad journalgranskning (MJG) av sammanlagt 5052 slumpmässigt valda journaler i alla regioner från somatisk sjukhusvård under 2020 – 2021. MJG visar att patienter som vårdats för covid-19 oftare har fått skador i samband med vården jämfört med patienter med andra diagnoser.

Vid 18,4 procent av vårdtillfällena under våren 2020 kunde en eller flera skador identifieras. Motsvarande för våren 2021 var 16,4 procent. Skiftande åldersfördelning och andel som vårdades på IVA under tidsperioderna bidrog till den varierande skadenivån. De vanligaste skadorna var vårdrelaterade infektioner, trycksår, andra hudskador och blodproppar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.