Publicerad 23 november 2022

Öppna jämförelser – Förskola 2022

Sveriges Kommuner och Regioner publicerar Öppna jämförelser – Förskola
i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska
kvalitetsarbetet.

Rapporten innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om barn som inte är inskrivna i förskolan. I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier, samt exempel från kommuner på hur
de arbetar för en mer likvärdig och kompensatorisk förskola.

Statistik som ingår i Öppna jämförelser – Förskola finns tillgänglig i databasen Kolada och i kommunspecifika rapporter via Statisticon.

Databasen Kolada

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Öppna jämförelser – Förskola 2022