Publicerad 29 mars 2023

Delaktighetstrappan

I rapporten går vi igenom följande fem modeller SKR:s Delaktighetstrappa, Arnsteins delaktighetsstege, Europarådets matris för samverkan med civilsamhället, Harts Delaktighetsstege för ungas inflytande och Demokratikuben.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.