Publicerad 3 april 2023

Rehabilitering i hemmet

En kartläggning av rehabilitering i hemmet och dess effekter på individ, närstående och verksamhet.

Arbetssätt som utgår från den nära vårdens förhållningssätt behöver upp­märksammas och kunskapen om hur dessa arbetssätt kan förverkligas behöver spridas. Med den här skriften vill vi öka kunskapen om arbetssätt för rehabilitering i hemmet, dess utbredning och dess effekter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.