Publicerad 22 november 2023

Program på stöd- och behandlingsplattformen (SoB)

SKR har under våren 2023 samlat in uppgifter om vilka program regionerna erbjuder via tjänsten Stöd och behandling (SoB). Resultatet är sammanställt i en rapport.

Syftet med kartläggningen är att följa utvecklingen av användningen av SoB. Rapporten kan också användas som underlag för regioner som vill utöka sitt utbud av stöd- och behandlingsprogram, till exempel genom att ta del av befintliga program eller nyutveckla program i samarbete med andra regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Program på stöd- och behandlingsplattformen (SoB)