Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023

  Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Medborgardialog

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-29

 • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

  Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, slutrapport

  Skriften är en slutrapport av projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering, Skola

  Ämne:Byggande, Fastigheter, Förskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-29

 • Tillgänglig vård

  Skriften beskriver strategier och koncept som har visat sig fungera väl för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-28

 • Erfarenheter från fyra år med Arbetsförmedlingens leverantörer

  Från bidrag till jobb – underlag till regeringens aktivitetskravsreform – del 2.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-14

 • Verksamhetsplan 2024, SKR

  Verksamhetsplan 2024 för Sveriges Kommuner och Regioner

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-12

 • Förlängt arbetsliv

  Rapporten undersöker vilken inställning medarbetare i kommuner och regioner i åldern 55-65 år har till att förlänga arbetslivet.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-08

 • Socionomprogrammet - En undersökning om hur socionomprogrammet kan utvecklas.

  Socionomprogrammet - En undersökning om hur socionomprogrammet kan utvecklas

  SKR har genomfört en undersökning med syftet att belysa hur chefer inom socialtjänsten uppfattar dagens socionomprogram och vad som behöver utvecklas.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Social omsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-05

 • Blicka inåt - För ett jämställdhetsintegrerat stöd

  Skriften Blicka inåt är till för dig som arbetar som chef eller medarbetare nationellt, regionalt eller lokalt och som ger stöd, service och rådgivning till kommuner och regioner.

  Verksamhetsområde:Demokrati, Innovation

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Analysstöd - Stöd för att inkludera jämställdhet och jämlikhet 
i analys av resultaten från individbaserad 
systematisk uppföljning

  Analysstöd - jämställd socialtjänst

  Stöd för att inkludera jämställdhet och jämlikhet i analysen av resultat från individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

 • Med öppna ögon - Guide till jämställd socialtjänst

  Detta är en praktisk guide som bidrar med kunskap, stöd och konkreta verktyg i förbättringsarbete för en mer jämställd socialtjänst.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-02

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se