Publicerad 2 februari 2024

Analysstöd - jämställd socialtjänst

Stöd för att inkludera jämställdhet och jämlikhet i analysen av resultat från individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten.

Syftet med det här analysstödet är att stötta arbetet med att jämställdhetsintegrera analysen av resultatet från ISU. Stödet vänder sig till dig som arbetar med ISU inom socialtjänstens olika verksamhetsområden eller inom en regional samverkans- och stödstruktur (RSS).

Materialet är ett av flera resultat från ett treårigt utvecklingsprojekt för
en jämställd socialtjänst.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.