Publicerad 2 februari 2024

Blicka inåt - För ett jämställdhetsintegrerat stöd

Skriften Blicka inåt är till för dig som arbetar som chef eller medarbetare nationellt, regionalt eller lokalt och som ger stöd, service och rådgivning till kommuner och regioner.

Genom att integrera jämställdhet i stödet till kommuner och regioner skapas bättre förutsättningar för en jämställd välfärd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Försättsblad för skriften Blicka inåt. Orange båge med bild glasögon