Publicerad 28 februari 2024

Tillgänglig vård

Skriften beskriver strategier och koncept som har visat sig fungera väl för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

Materialet är uppdelat i kapitel där de övergripande strategierna och koncepten beskrivs. Kapitlen innehåller också erfarenhetsbaserade åtgärdsförslag som presenteras övergripande för att kunna anpassas till lokala förutsättningar.

Skriften gavs ursprungligen ut 2017. SKR har sedan dess använt den bland annat som kurslitteratur i olika ledarskaps- och utvecklingsprogram. Den riktar sig till både till chefer och ledare, men också till verksamhetsutvecklare och medarbetare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Tillgänglig vård