Publicerad 13 mars 2024

Tillsammans med primärvården som nav - Samarbete för specialiserad vård i hemmet

I skriften ges exempel på fördjupat samarbete mellan primärvård och specialiserad vård för en nära, sammanhållen och effektiv vård.

Att utveckla samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård är en viktig del i omställningen till Nära vård. I denna skrift presenteras åtta exempel på teamarbete när det finns behov av specialiserad vård i hemmet. Det är möjligt att uppnå högre vårdkvalitet och nöjdare patienter samtidigt som behovet av vård på sjukhus för målgrupperna minskar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.